analyse, advies en oplossingen voor beeldende communicatie

Beelders is gespecialiceerd in het bedenken van originele concepten voor het overbrengen van een complexe boodschap.

Of dat nu is ter promotie van een product, voorlichting of het aansporen tot gedragsverandering. Iedereen die een complexe boodschap moet overbrengen aan haar doelgroep kan daarvoor bij Beelders terecht.

Beelders ontleedt het vraagstuk, vat het samen en zoekt een doeltreffende oplossing. Hoe die oplossing er uitziet hangt af van het vraagstuk. Soms is de beste oplossing een combinatie van kernachtige tekst en een krachtig beeld. Soms is dat een animatie of instructievideo. Soms is dat iets compleet anders.

De constante is dat er bij de ontwikkeling buiten kaders wordt gedacht en wordt gewerkt vanuit het perspectief van de doelgroep. Want je wilt de mensen niet alleen bereiken, maar ook in beweging brengen.

Meer weten?